Skip to main content
Skip table of contents

Tilslutning af DALI-2 addressable modulet til din Niko Home Control installation

Se vejledning til programmering af DALI-enheder i Niko Home Control programmeringssoftware på Software manual Niko Home Control II: Opret menu > Tilføj betjeninger og enheder > Tilføj en DALI-enhed. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.