Skip to main content
Skip table of contents

Sådan programmerer du din Digital black, 24 V

Digital black, 24 V kan visualisere op til 12 betjeningstryk. Ved hjælp af Niko Home appen kan du nemt ændre visualiseringen og vælge, hvilke programmeringer, scenarier og/eller sensorer der skal vises på Digital black.

Betjeningstryk

Brug Niko Home appen til at styre betjeningstrykkene.

  1. Gå til Indstillinger > Enheder > Digital black

  2. Vælg den Digital black, du vil tilføje eller redigere betjeningstrykkene for. Hvis den ikke er på listen, skal du først forbinde din Digital black med din Niko Home Control installation.

  3. Vælg og fravælg betjeningstryk, som du ønsker. Klik på Næste for at bekræfte.

Du kan kun vælge:

  • eksisterende programmeringer og scenarier, der er programmeret i din Niko Home Control installation,

  • klimasensorer, der er aktiveret for mindst én mobilapp-profil i programmeringssoftwaren via menuen "Oversigt". Rådfør dig med din professionelle installatør.

  1. Træk og slip betjeningstrykkene for at ændre rækkefølgen på dem. Klik på Næste for at bekræfte.

  2. Vælg visualisering for Digital black: karrusel eller gittervisning.

Du kan se instruktionsvideoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=M8M2f6nHXKM

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.