Skip to main content
Skip table of contents

Opret en sluk alt/tænd alt programmering manuelt

Når smart hubben endnu ikke er konfigureret (se Konfiguration), kan du manuelt programmere en sluk alt/tænd alt programmering.
Du kan starte (og stoppe) denne programmering med en trådløs afbryder med to tryk (410-00001) eller fire tryk (410-00002).
Du kan bruge denne programmering til at tænde og slukke alle udgange, der er forbundet til enkelt- eller dobbeltafbrydere (551-721x1 eller 551-721x2), lysdæmpere (551-722x1) og/eller stikkontakter (170-33x05).
Denne manuelt programmerede programmering vil blive slettet, når du konfigurerer smart hubben (se Konfiguration).

Gør som følger:

TrinProgrammeringVarighedLED funktion
1.Tryk på betjeningstrykket på smart hubben.

blå LED blinker
2

Tryk på den knap på den trådløse afbryder 410-00001 eller 410-00002, du ønsker at anvende til at starte/stoppe programmeringen med.

blå LED lyser i 4 sek.
3

Tryk på den knap på afbryderen, dæmperen eller stikkontakten, du ønsker at betjene.

blå LED lyser i 4 sek.
4

Gentag trin 3 for alle de forbundne enheder, du ønsker at betjene i denne programmering.

blå LED lyser i 4 sek.
5

Tryk på betjeningstrykket på smart hubben for et gemme den nye programmering.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.