Skip to main content
Skip table of contents

Motormodul

Beskrivelse

Motormodulet kan direkte styre tre motorstyrede enheder, som fx rulleskodder, persienner
og markiser.

Oversigt

Drift

Hvert modul kan betjene op til tre motorer. Åbne- og lukketider kan indtastes i
programmeringsoftwaren. Dette sikrer, at den nøjagtige position af rulleskodderne til enhver tid er kendt, og giver
dig mulighed for at indtaste positionen efter eget valg.

Knapperne “D”kan bruges til manuelt at aktivere eller deaktivere motormodulets motorer via modulets bistabile
lavenergirelæer. Relæets status ændres kun,
når controlleren eller et af trykkene genererer en dataimpuls. Husk, at den manuelle aktivering eller deaktivering kun er midlertidig, da den tilsidesættes af
næste buskommunikation.


Installation

Forbindelsesdiagrammer


 • Sørg for at installationen er koblet fra strømtilførslen, når el-tavlen monteres.
 • Overhold alle gældende regler for elektrisk montering, når belastningen tilsluttes.
 • Kun en fase kan tilsluttes på hvert motormodul.
 • Brug automatsikringer på maks. 16 A til motormodulet. Monter sikringerne foran Niko Home Control modulet.
 • Den maksimale effekt for hver kanal er 6 A.
 • Tilslut ikke forskellige spændinger til det samme motormodul.


Følg trinene herunder ved installationen af modulet:

 1. Tryk motormodulet på DIN-skinnen, indtil det klikker på plads.
 2. Lav en enfaset forbindelse fra strømforsyningen til L skrueklemmerne.
 3. De kredsløb, du ønsker at forbinde, kan nu tilsluttes på udgangene.
 4. Saml alle nul-ledere og tilslut dem på en N skrueklemme.
 5. Forbind motormodulet med modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på motormodulet. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.

En 230 Vac eller 24 V DC motor bruges til at styre vandrette og lodrette persienner.

Husk følgende, når du installerer motormodulet:

 • Persienner styres af en 230 V AC motor på samme måde som rulleskodder.
 • For at styre persienner med en 24 V DC motor, skal du bruge to skiftekontakter (ikke et Niko produkt) pr. persienne.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.


LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LEDBlinker – en impuls pr. to sekunder.Softwarefejl

Forkert softwareversion.*
*Download den nyeste softwareversion
fra Nikos hjemmeside for at opdatere
modulet.


Tekniske data

 • Omkoblingsforsinkelse: 0,5 s
 • Maksimale antal motorer tilladt: 3
 • Maks. belastning: 230 V – 6 A pr. kanal
 • Størrelse: DIN 4E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • 2 x 8 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • CE-mærket
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.