Skip to main content
Skip table of contents

Minisensor

Beskrivelse

Minisensoren detekterer bevægelse og forandringer i lysintensitet. Med denne information kan Niko Home Control funktioner
aktiveres og deaktiveres. Produktet er egnet til planforsænket montering i nedhængte lofter, både indendørs og udendørs.

Oversigt


1 Linse
2 monteringsfjedre
3 Kapper
4 Ledningsklemmer


Drift

Generelt

Minisensoren registrerer bevægelse ved brug af passiv infrarød teknologi (PIR).

Når sensoren registrerer bevægelse udføres startprogrammeringen af en programmeret funktion. Hvis der ikke er registreret bevægelse
efter et fastsat tidsrum (fx når alle har forladt rummet), vil den programmerede stopfunktion blive aktiveret.
Funktionernes start-og stopfunktioner programmeres i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

Minisensoren er også forsynet med en fotoceller, der måler den indkommende lysintensitet Under programmeringen skal du beslutte
, om det kun er det indkommende lys eller bevægelse, der skal tages i betragtning eller begge dele. Det betyder, at du kan vælge at
starte en funktion, hver gang bevægelse registreres eller kun om dagen eller kun om aftenen. Alternativt kan du vælge kun at tage
den indkommende lysintensitet i betragtning og ikke bevægelse.

Nogle få anvendelsesområder:

 • Som en tilstedeværelsessensor (automatisk on/off med minisensor): Minisensoren tænder automatisk belysningen, afhængigt af den valgte lux-værdi, og/eller om der detekteres bevægelse.
 • Som en tilstedeværelsessensor (tændt manuelt med tryk/automatisk slukning med minisensor): Belysningen tændes på et tryk, og minisensoren slukker lyset, når der ikke er registreret bevægelse i en fastsat periode.
 • Som en lyssensor (automatisk on/off med minisensor): Minisensoren tænder automatisk belysningen, når lyset i rummet kommer under en fastsat lux-værdi, og slukker det igen, når lyset gen når op på den indstillede værdi.

Mere information om disse og andre programmeringer findes på www.niko.eu i fanen "Support",
under "System Manualer"


Sensoren kalibreres automatisk, når den forbindes med bus. Efter ca. 40 sek. er den klar til brug.
Programmeringen forbliver intakt, selv efter strømafbrydelse, og sensoren vil fortsat fungere korrekt.


Detekteringsområde

Den anbefalede monteringshøjde er 2 til 3 m. Når minisensoren er monteret i en højde af 3 m, har den et registreringsområde på
9,5 m diameter (når følsomheden for bevægelse er indstillet til “høj”).


Den ovenstående tabel gælder for indstillingen “high”. Hvis sensorens følsomhed er indstillet til "medium høj", "medium lav" eller "lav", vil detektoren være mindre følsom over for bevægelse (varmeoverførsel) og detekteringsområdet reduceres.
Minisensoren er mest følsom over for bevægelser, der passerer gennem detekteringsområdet.


Detekteringsvinkel

Minisensoren har en detekteringsvinkel på 360°. Detekteringsvinklen kan reduceres til 180° ved at bruge de medfølgende blænder
(i hvid eller sort). Blænderne kan roteres 360° rundt om linsen, og de kan skæres til i størrelsen.

Installation

Minisensoren er designet til planforsænket montering i nedhængte lofter.


Følg trinene herunder ved installation af minisensoren:

 1. Lav en åbning på 3 cm i diameter i loftet.
 2. Forbind minisensoren til to-leder buskablet med en standardforbindelse (ikke inkluderet). Gør dette ved at bruge to-loderen fra toppen at sensoren. Den er 50 cm lang og har en diameter på 0.5 mm², og enderne er forsynet med klemmer med en diameter på 1 mm og er 8,8 mm lange.
 3. Bøj monteringsfjedrene opad, og før forsigtigt minisensoren op i åbningen i loftet. Monteringsfjedrene gør det nemt at fastgøre sensoren.


Installer ikke minisensorerne i nærheden af varmekilder, luftstrømme fra ventilatorsystemer eller dele
, der bevæger sig. Disse kan aktivere minisensoren.


Programmering

Du kan indføre og ændre indstillingerne for minisensoren i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Følgende tre indstillinger kan ændres:

 • Lysniveau
 • Følsomheden for bevægelse (“lav”, “medium lav”, “medium høj”, “høj”)
 • Forsinket slukning.
 • Driftsfunktion (tilstedeværelses- eller fraværssensor)
 • Driftsfunktionen af lyssensor (mørke og lys eller kun mørke)

I softwaren kan du indstille, hvilken funktion, der skal udføres, når der nås en bestemt lysintensitet og / eller ved bevægelse.
Når den er i drift, kan brugeren ændre minisensorens indstillinger i programmeringssoftwaren.


Adressering

Når du har installeret minisensoren i loftet og fulgt trinene "Projekt", "Programmering" og "Tavleopbygning" i
programmeringssoftwaren, kommer du til trin “Adressering”. Her bliver du bedt om at adressere alle indgange én ad gangen.
Når du starter adresseringen, begynder det grønne lys på minisensoren at blinke. Minisensoren vil kun videregive
en adresse, når den detekterer en betydelig forskel i lysintensiteten. Denne forskel kan man opnå ved at lyse på minidetektoren med en
lygte (når der er meget lidt lys i området) eller ved at dække den til (når der er meget lys i området). Så
snart adressen er sendt korrekt, vil det grønne LED på minisensoren begynde at lyse konstant.


Adressering kan også gøres ved manuelt at indtaste den unikke MAC-adressse i programmeringssoftwaren. Du finder MAC adressen på minisensoren.


Tekniske data

 • Referencekode: 550-20220
 • Dimensioner: 13,3 x 36 mm (HxB) / 62,6 x 36 mm (HxB) (inkl. usynlig del)
 • Arbejdsspænding: 26 V DC (SELV, ekstra lav spænding)
 • Forbrug: 0,1 W / 5 mA (10 Niko Home Control point)
 • Detekteringsområde: 360°
 • Rækkevidde: Cirkulær, maks. 9,5 meter i 3 m højde (følsomhed indstillet til "høj")
 • Forbindelse: kabel 50 cm, 2 × 0,5 mm² (med ledningsklemmer, der er 8,8 mm lange og har en diameter på 1 mm)
 • Monteringshøjde: 2 – 3 m
 • Bordiameter: 30 mm
 • Lysfølsemhed: 2 – 25,000 lux
 • Forsinket slukning: 1 – 60 min
 • Kaplingsklasse: IP65
 • Omgivelsestemperatur: -10 °C – 50 °C
  Minisensoren kan bruges i omgivelsestemperaturer op til -20 ° C, forudsat at følsomheden over for bevægelse er indstillet til "lav"
 • CE-mærket
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.