Skip to main content
Skip table of contents

Manuel brug af smart motorstyringen, Zigbee®

Konfiguration

Smart motorstyringen, Zigbee® er klar til at tage i brug i stand-alone brug og kræver ikke konfiguration. Tiden for at åbne/lukke pillesikringen eller persiennen er indstillet til halvandet minut. Tryk kort på et af trykkene for at aktivere dets tilsvarende indbyggede relækontakt. Dette vil få den tilsluttede 230 V-motor til at rotere i en bestemt retning. Motoren stopper med at dreje rundt, når tiden er udløbet, eller når der trykkes kort på et af to tryk. De aktive feedback-LED'er angiver, hvilket tryk der skal trykkes på næste gang.

En smart motorstyring, Zigbee® der bruges i stand-alone-tilstand, vil ikke bruge mesh-netværkskapaciteten og opdateres ikke automatisk. Se Zigbee®-netværksprincippet for mere information.

Feedback LED

 Hvis du bruger en afdækning uden linse (xxx-31006), kan du deaktivere feedback LED'en ved at holde PROG-knappen nede i 10 sekunder.

Deaktiver den hvide feedback LED

  • Den hvide feedback LED er aktiv som standard.

  • Hold PROG-knappen nede i 10 sekunder.

  • Den blå LED tænder efter 2 sekunder og slukker efterfølgende efter 10 sekunder.

  • Den hvide LED er deaktiveret

Aktiver den hvide feedback LED (efter at den er blevet deaktiveret)

  • Hold PROG-knappen nede i 10 sekunder.

  • Den blå LED tænder efter 2 sekunder og slukker efterfølgende.

  • Den hvide LED lyser igen, når smart afbryderen, Zigbee® bruges

Stand-alone brug

Se Connected motor control, Zigbee®, 3 A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.