Skip to main content
Skip table of contents

Manuel brug af smart lysdæmperen, Zigbee®

Konfiguration

Inden du bruger smart lysdæmperen, skal du konfigurere den korrekte lysdæmperprofil og minimumsdæmperniveau.

En smart lysdæmper, Zigbee® der bruges i stand-alone-funktion, vil ikke bruge mesh-netværkskapaciteten og opdateres ikke automatisk. Se Zigbee®-netværksprincippet for mere information.

Vælg dæmperprofil

Vælg lysdæmperprofilen i henhold til den lampetype, du ønsker at dæmpe. Se nedenstående oversigt for mere information om de korrekte indstillinger.

* Disse dæmperprofiler er forsynet med en boost-funktion. Det betyder, at når den tændes, vil lampen lyse kraftigt, før den går til det ønskede dæmperniveau. Disse profiler er skræddersyede til lamper, der ikke kan tændes igen, når de er dæmpet.

Tryk på trykket Vælg profil for at ændre dæmperprofilen. En grøn LED blinker flere gange for at indikere lysdæmperprofilnummeret. Disse LED-blink gentages 3 gange. LED-blinkene øges med 1, hver gang der trykkes på trykket Vælg profil, når de grønne LED'er blinker. Dette gør det muligt at scrolle gennem de 8 lysdæmperprofiler LED 1 til LED 8. For at gemme den valgte lysdæmperprofil skal du slippe trykket Vælg profil, når LED'en blinker 3 gange. Standarddæmperprofilen er Profil 5.

Eksempel

Når der trykkes på trykket Vælg profil , blinker den grønne LED først 5 gange (dæmperprofil LED 5 er aktiv). Når der igen trykkes på trykket Vælg profil , blinker den grønne LED 6 gange. Lysdæmperprofil LED 6, anvendelig til LED- og halogenlamper med forkantsdæmpning, gemmes, når trykket Vælg profil slippes, når LED-blinkene gentages 3 gange.

Indstil minimalt dæmperniveau

Indstil minimumslysintensiteten ved at justere det minimale dæmperniveau for at udnytte den optimale dæmperrækkevidde for lampen, der er tilsluttet lysdæmperen. Minimalt dæmperniveau indstilles som følger.


 1. Tænd smart lysdæmperen og dæmp lampen til minimumsniveauet via dæmperknappen (langt tryk) i midten af indsatsen

 2. Kontroller lampens lysintensitet:

  1. Hvis lampen er på det ønskede minimumslysniveau, er lysdæmperen konfigureret rigtigt

  2. Hvis lampen stadig lyser for kraftigt, kan du reducere minimumsdæmperniveauet på trykket MIN DIM LEVEL. Fortsæt med at dæmpe lampen til det punkt, hvor den ikke blinker eller slukkes

  3. Hvis lampen blinker eller slukker helt, skal du øge minimumsdæmperniveauet på samme måde som trin 2b.

 3. Gem den nye indstilling ved at slukke lysdæmperen og tænde den igen.

Hvis lampen ikke tændes, kan du konfigurere en dæmperprofil med boost-funktionen (LED 3, LED 7 eller LED 8).

Lysdæmperen kan nu bruges i stand-alone-funktion. Hvis du trykker kortvarigt på trykket, tænder/slukker den sin egen kontakt og aktiverer det tilsvarende belysningskredsløb. Tryk kortvarigt på trykket igen for at slukke for den indbyggede kontakt. Et langt tryk på det samme tryk vil udløse dæmp op-funktionen. Et andet langt tryk vil vende dæmperretningen (dæmp ned).

Hukommelsesfunktion

Hukommelsesfunktionen er altid aktiv i stand-alone-funktion, hvor lysintensitetsniveauet lagres, når lysdæmperen er slukket. Hukommelsesfunktionen kan ikke deaktiveres i stand-alone-funktion.

Feedback-LED

En hvid feedback-LED viser statussen for den indbyggede kontakt. Denne feedback-LED kan deaktiveres manuelt.

Deaktiver den hvide feedback-LED

 • Den hvide feedback-LED er aktiv som standard.

 • Hold PROG-knappen nede i 10 sekunder.

 • Den blå LED tænder efter 2 sekunder og slukker efterfølgende efter 10 sekunder.

 • Den hvide LED er deaktiveret

Aktiver den hvide feedback-LED (efter at den er blevet deaktiveret)

 • Hold PROG-knappen nede i 10 sekunder.

 • Den blå LED tænder efter 2 sekunder og slukker efterfølgende.

 • Den hvide LED lyser igen, når smart lysdæmperen, Zigbee® bruges

Stand-alone brug

Se Connected dimmer, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-wire

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.