Skip to main content
Skip table of contents

Manuel brug af smart 1-pol afbryderen, Zigbee®

Konfiguration

Smart afbryderen, Zigbee® fungerer selvstændigt med en skiftefunktion og kræver ikke konfiguration. Hvis du trykker på trykket, tænder/slukker den sin egen kontakt og aktiverer det tilsvarende belysningskredsløb. Tryk på trykket igen for at slukke for den indbyggede kontakt. Den indbyggede kontakts tilstand vises af en feedback LED, som kan deaktiveres manuelt ved at holde PROG-knappen nede i 10 sekunder.

En smart afbryder, Zigbee® der bruges i stand-alone-tilstand, vil ikke bruge mesh-netværkskapaciteten og opdateres ikke automatisk. Se Zigbee®-netværksprincippet for mere information.

Feedback LED

Deaktiver den hvide feedback LED

  • Den hvide feedback LED er aktiv som standard
  • Hold PROG-knappen nede i 10 sekunder
  • Den blå LED tænder efter 2 sekunder og slukker efterfølgende efter 10 sekunder
  • Den hvide LED er deaktiveret

Aktiver den hvide feedback LED (efter at den er blevet deaktiveret)

  • Hold PROG-knappen nede i 10 sekunder
  • Den blå LED tænder efter 2 sekunder og slukker efterfølgende
  • Den hvide LED lyser igen, når smart afbryderen, Zigbee® bruges

Stand-alone brug

Se Smart 1-pol afbryder, Zigbee®, 10 A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.