Skip to main content
Skip table of contents

LED-programmering for smart dobbeltafbryderen, Zigbee®



ÅrsagProgrammering
LED slukket




Normal funktion når:

 • Smart afbryderen anvendes sammen med Niko Home Control eller i stand-alone funktion med feedback-LED'en deaktiveret
 • Feedback-LED'en er aktiveret, og lampen er slukket
 • Feedback-LED'en er inverteret, og lampen er tændt
 • Feedback-LED'en er konfigureret Altid SLUKKET
 • I stand-alone-funktion
 • I smart funktion via Niko Home Control-programmeringssoftwaren
  • Ved oprettelse af en ny Zigbee®-enhed via programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen skal du angive, hvorvidt du ønsker at aktivere eller deaktivere feedback-LED'en
  • Under basisprogrammeringer kan feedback-LED'en for en Zigbee®-variant indstilles til:
   • Normal (TÆNDT når enheden er aktiv)
   • Inverteret (SLUKKET når enheden er aktiv)
   • Altid TÆNDT
   • Altid SLUKKET
  • Med programmeringerkan feedback-LED'en kun indstilles til Normal (TÆNDT når enheden er aktiv) eller Inverteret (SLUKKET når enheden er aktiv). Som standard er den konfigureret til Normal
  • Hvis du har oprettet en Zigbee®-enhed med LED'en indstillet til deaktiveret, og du gerne vil bruge feedback-LED'en, skal du slette enheden i din Niko Home Control-installation og genskabe den som en enhed med feedback-LED aktiveret

Der er ikke strøm på smart afbryderen

Kontroller ledningsføringen og gruppeafbryderen (MCB) på el-tavlen

Smart afbryderen er defekt

 • Hvis en rød LED blinker, er der et problem med den trådløse forbindelse mellem smart afbryderen og smart hubben eller den trådløse bridge
 • Hvis ingen rød LED blinker, skal du kontrollere konfigurationen igen eller slukke for smart hubben eller den trådløse bridge. Den røde LED bør begynde at blinke, og enheden bør fungere i stand-alone-funktion. Kontroller, om du kan høre omkoblingen af det indbyggede relæ, når du bruger smart afbryderen. Udskift smart afbryderen, hvis enheden ikke fungerer i stand-alone-funktion
Hvid LED lyser konstant

Normal drift, når smart dobbeltafbryderen er:

 • Tændt og bruges med feedback-LED
 • Slukket og bruges med inverteret feedback-LED
 • Smart afbryderen fungerer korrekt
 • Du kan kun ændre feedback-LED'ens status til Inverteret ved at bruge Zigbee®-enheden i en basisprogrammering. Konfiguration af en inverteret feedback-LED er ikke muligt i programmeringer
Rød LED blinker

RF-forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge er midlertidigt afbrudt, eller (dele af) Niko Home Control-installationen var/blev for nylig sat på effektcyklus.

 • Forbindelsen genoprettes automatisk. Hvis den ikke gør det, så prøv at tænde og slukke for strømmen til din smart hub eller trådløse bridge, og kontroller, om smart afbryderen stadig er indenfor rækkevidden af smart hubben eller den trådløse bridge
 • Hvis den røde LED blinker, fordi (dele af) din Niko Home Control-installation blev/var sat på effektcyklus, kan du stoppe feedback-LED'en i at blinke rødt ved at bruge Zigbee®-enheden lokalt via trykket eller via Home-appen. Bemærk: dette virker ikke, hvis RF-forbindelsen til smart hubben er afbrudt
Blå LED'er blinker

 • Smart dobbeltafbryderen prøver at oprette forbindelse til Zigbee®-netværket.
 • Hvis identifikationsfunktionen på Zigbee® enheden er aktiveret via diagnostiksiden i programmeringssoftwaren, så begynder den blå LED at blinke, når Zigbee® betjening er aktiv
Vent til LED'erne stopper med at blinke. Dette kan tage op til 5 minutter
Blå LED'er lyser i 4 sekunder

Smart dobbeltafbryderen er forbundet med Zigbee®-netværketDe blå LED'er slukker efter 4 sekunder. Smart afbryderen er klar til at blive brugt i Niko Home Control-netværket
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.