Skip to main content
Skip table of contents

LED-programmering af en trådløs batteridrevet afbryder, firedobbelt, Zigbee®

Feedback-LED'en vil kun være synlig, når den trådløse batteridrevne firedobbelte Zigbee® afbryder er demonteret og taget af indsatsen og efter et langt tryk på programknappen. Program-LED'en findes på bagsiden af afbryderen.
Årsag

Programmering

Program-LED'en er slukket
Normal funktion


Programmeringsknappen er ikke trykket (korrekt) ned

Hold programmeringsknappen nede tilstrækkeligt længe

Batteriet er fladt

Udskift knapcellebatteriet

Program-LED'en blinker blåt

 • Den trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder forsøger at oprette forbindelse til Zigbee® netværket, og batteriniveauet er tilstrækkeligt

 • Hvis identifikationsfunktionen på Zigbee® enheden er aktiveret via diagnostiksiden i programmeringssoftwaren, så begynder den blå LED at blinke, når den trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder er aktiv (ikke i batterisparefunktion)

Vent til LED'en stopper med at blinke. Dette kan tage op til 90 sekunder. Blinkefrekvensen afhænger af parringsmetoden:

 • 1 x gentaget: EZ-funktion (Niko Home Control eller tredjepartsnetværk) parring

 • 2 x gentaget: Touchlink parring

 • 4 x gentaget: Find&Bind parring LED'en lyser rødt, når batteriniveauet er lavt

Blå LED lyser i 4 sekunder

Den trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder er forbundet til Zigbee® netværket, og batteriniveauet er tilstrækkeligt

 • Den blå LED slukker efter 4 sekunder, hvorefter den trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder er klar til brug

 • LED'en lyser rødt, hvis batteriniveauet er lavt

Program-LED'en blinker rødt

 • Batteriniveauet er lavt, hvilket angives med en rød LED.

 • Betydningen af en blå LED, der er konstant TÆNDT/blinker, er beskrevet ovenfor


 • Udskift knapcellebatteriet.

 • Den røde LED er ikke aktiv under normal drift og forbliver slukket, når batterispændingsniveauet er for lavt


Program-LED'en lyser konstant rødJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.