Skip to main content
Skip table of contents

Installering af DALI-2 broadcast modulet

Ledningsføring

  • Sluk for strømmen.
  • Anvend ikke supplerende DALI strømforsyning. DALI strømforsyningen er indbygget i modulet.

Installation

Sluk for strømmen.

Klik modulet på DIN-skinnen.

(valgfrit) Forbind et andet modul med DALI modulet ved at bevæge skydekontakten på det andet modul til højre, indtil det klikker. Det vil sikre at bus og strømforsyningen pål begge moduler er forbundet med hinanden.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.