Skip to main content
Skip table of contents

Installering af DALI-2 addressable modulet

Ledningsføring

  • Sluk for strømmen.
  • Anvend ikke supplerende DALI strømforsyning. DALI strømforsyningen er indbygget i modulet.

Installation

Sluk for strømmen.

Klik DALI modulet på DIN-skinnen.


(valgfrit) Tilslut et andet modul på DALI modulet ved at bevæge skydekontakten på det andet modul til højre, indtil det klikker. Det vil sikre at bus og strømforsyningen til begge moduler er forbundet med hinanden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.