Skip to main content
Skip table of contents

Installation af USB RF-interfacet

Signalområde

Betjening af enheder med fjernbetjening, såsom et tv eller video- eller lydenheder, forstyrres ikke af et USB RF-interface. Rækkevidden indendørs er ± 30 m. I åbne områder er rækkevidden 100 m. Rækkevidden for USB RF-interfacet afhænger af de materialer, der er anvendt i boligen.

En diagnostisk enhed (05-370) kan anvendes til at bestemme den trådløse signalstyrke i et miljø. Apparatet genkender alle 868,3 Mhz-signaler. De ni LED’er på enheden indikerer kvaliteten af de signaler, der modtages, eller styrken på eventuelt forstyrrende signaler.

Ledningsføring

Sluk for strømmen.

  1. Sæt forlængerledningen i en ledig USB-port på den connected controller.

  2. Monter samlingsringen i eltavlen.  3. Sæt USB-stikket i forlængerledningen.


Konfiguration

Download Niko Home Control-programmeringssoftwaren:

  1. Åbn dit projekt i Niko Home Control-programmeringssoftwaren.
  2. Klik på menuen Tavleopbygning.
  3. Klik på knappen Moduler for at tilføje USB RF-interfacet til din eltavle.
  4. Klik på knappen Overfør for at overføre projektet til installationen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.