Skip to main content
Skip table of contents

Garantibestemmelser

  • Garantiperioden er fire år fra leveringsdatoen. Leveringsdatoen er fakturadatoen for kundens køb af produktet. Hvis der ikke foreligger en faktura, gælder produktionsdatoen.
  • Kunden er forpligtet til at informere Niko skriftligt om den manglende overensstemmelse senest to måneder efter, at fejlen konstateres.
  • I tilfælde af manglende overholdelse har kunden kun ret til gratis reparation eller udskiftning af produktet, hvilket afgøres af Nikos.
  • Niko kan ikke holdes ansvarlig for defekter eller skader, som skyldes forkert installation, forkert eller skødesløs brug, forkert betjening, ændring af produktet, vedligeholdelse, der ikke udføres efter vedligeholdelsesinstruktionerne, eller eksterne årsager såsom beskadigelse, der skyldes fugt eller overspænding.
  • De obligatoriske regler i den nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer og beskyttelse af forbrugerne i de lande, hvor Niko sælger, det være sig direkte eller via søsterselskaber, datterselskaber, kædeforretninger, forhandlere, agenter eller permanente salgsrepræsentanter, prioriteres over de førnævnte regler og bestemmelser.
  • Visse Niko Home Control produkter og software er underlagt licensbetingelser og tredjeparts copyright-meddelelser, som du først skal acceptere, og de findes på www.niko.eu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.