Skip to main content
Skip table of contents

Forberedelse af en touchskærm til Niko Home Control II

Denne vejledning beskriver, hvordan man forbereder en touchskærm 550-20101 eller 550-20102 til brug i en Niko Home Control II-installation.


Nødvendig forberedelse:

  1. Sørg for at have en tom FAT32-formateret USB-nøgle
  2. Hent de 2 opdateringsfiler “NikoTouch2OS-v4.2.1.1.6404.zip” og “NikoTouch3OS-v4.2.1.1.6220.zip”
  3. Sæt de 2 filer på USB-nøglen, pak ikke
    filerne ud (Når du fjerner USB-nøglen fra en Windows pc, skal du bruge funktionen 'sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier')
  4. Montér din(e) touchskærm(e) og slut strømmen til


1.      Sæt USB-nøglen i USB-porten nederst på touchskærmen

Touchskærmen starter sin opdatering automatisk.

Følg instruktionerne på skærmen.


  

2.      Touchskærmen henter og installerer automatisk yderligere opdateringer.

Dette kræver en aktiv internetforbindelse.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.