Skip to main content
Skip table of contents

Energimåler

Beskrivelse

Energimåleren fås med en kanal eller tre kanaler og anvendes til at måle
elforbrug eller elproduktion i én eller flere kredsløbskoblinger eller faser.
Typisk anvendelse af disse moduler:

 • Måling af det samlede elforbrug i en bolig, der er tilsluttet et enfaset forsyningsnetværk.
 • Måling af det samlede elforbrug i hjemmet forbundet til et trefaset netværk 3P+N (400 Vac) eller 3P (3 x 230 Vac)

 • Måling af den mængde af energi, der genereres af fotovoltaiske solceller.
 • Måling af forbruget i specifikke kredsløb, f.eks. den øverste etage i et hus.
 • Vurdering af hvilke enheder, der bruger meget strøm.

Oversigt

Drift

Energimåleren måler den elektriske spænding i én eller flere faseledere via den medfølgende måletransformer.
Energimåleren måler spændingen på den fase, der skal måles, via forbindelsesklemmerne. Ved at måle både den elektriske strøm og spændingen kan installationen præcis vurdere, hvor meget el der er forbrugt eller produceret i hjemmet.
Alle målte værdier sendes til Niko Home Control installationen og gemmes på din controller, så du opnår indsigt i dit samlede elforbrug og elproduktionen. Eco-displayet viser det samlede elforbrug og elproduktionen, hvor det er relevant. En detaljeret oversigt over disse kan hentes via touchskærm, en smartphone eller Niko Home Control energisoftwaren.


 • Energimåleren skal ikke bruges i faktureringsøjemed. Kun de data, som energileverandørens måler registrerer, er gyldige til fakturering. De data, energimåleren registrerer, skal kun anvendes som information.
 • Brug ikke energimåleren til at måle jævnstrømskomponenter.
 • Undlad at forlænge eller afkorte forbindelseskablet til klemmerne for at sikre, at målingerne er nøjagtige.


Vælg den rigtige energimåler

Vælg en energimåler med en kanal eller en energimåler med tre kanaler, baseret
på det antal og den type kanaler, du ønsker at måle. Alternativt kan elforbruget måles ved hjælp af en
impulstæller, forudsat at elmåleren er udstyret med en impulsudgang. Se Compteur d'impulsions.

Maksimalt 20 kanaler kan måles pr. installation.

Energimåleren med tre kanaler kan bruges til:

 • Måling af en tre-faset forbindelse (3N 400 V AC).
 • Måling af tre individuelle koblingskredse (1 x 230 Vac).

Brug programmeringssoftwaren til at vælge driftsfunktion for energimåleren med tre kanaler.
Vælg på grundlag af nedenstående tabel:

Krav til total måling

Forbrug og produktion

Energimåler

med en kanal

Energimåler med

tre kanaler

Enfaset forbindelse1.-

Enfaset forbindelse med sol
celler*

Minimum 21.
Tre-faset forbindelse 

-

1.

Tre-faset forbindelse
med enfasede solceller

1.1.

Enfaset forbindelse med trefasede
solceller*

-2.


* De registrerede data er gemt i controllerens hukommelse. 

Installation

Tilslutningsdiagram for energimålere med en kanal

Tilslutningsdiagram for energimålere med tre kanaler

Følg trinene herunder ved installationen af energimåleren:

 • Sørg for at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Mål altid strøm og spænding i samme fase.
 • Kablet på den strømklemme, der leveres med modulet er kalibreret. Dette kabel må ikke afkortes eller forlænges.
 1. Tryk energimåleren på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads.
 2. Sæt strømklemmen omkring lederen(-erne) på de(n) koblingskreds(e), hvor elforbruget eller elproduktionen skal måles.

  Klemmens L-side skal pege væk fra hovedmåleren. Klemmens K-side skal pege hen imod hovedmåleren.

  Pilen på undersiden af måletransformeren skal pege væk fra hovedmåleren.

  Flere skiftekredse på den samme fase kan måles med en enkelt måletransformer. En strømklemme kan monteres omkring flere forskellige ledere.

  Husk at tage højde for strømretningen.
 3. Tilslut strømklemmens ledninger på energimålerens +/- skrueklemmer. Sørg for at overholde polariteten: tilslut den røde ledning på skrueklemme + og den sorte ledning på skruklemme -.
 4. Tilslut koblingskredsen(e) på energimålerens L/N skrueklemmer. Hvis du ønsker at måle elforbruget eller produktionen på flere koblingskredse på samme fase, skal du blot tilslutte én af koblingskredsene på energimåleren.
 5. Tilslut energimåleren på modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på energimåleren. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.


Ombytning af:

 • L/N skrueklemmerne på energimåleren eller
 • +/- skrueklemmerne på måletransformeren eller
 • strømtangens L-side og K-side

vil ikke beskadige hverken energimåler eller installation. Det vil dog vende tegnet på den målte værdi, hvilket betyder, at de viste grafer kan indeholde fejl.
Forudsat at alt er installeret korrekt, vises elforbruget altid som et positivt tal, mens mængden af genereret el (f.eks. fra solceller) altid vises som et negativt tal. Du kan verificere dette via eco-displayet, touchskærmen eller energisoftwaren.


Programmering af energimålere

Brug programmeringssoftwaren til at vælge en valuta efter eget valg: EUR eller GBP eller SEK. Følgende indstillinger kan
vælges pr. kanal:

 • Kanalnavn.
 • Enfaset eller trefaset brug.
 • Kanaltype: Global (meter fra energileverandør), delmåling forbrug, delmåling mængde produceret elektricitet


 • Hvis spændingen i strømforsyningen til Niko Home Control-installationen bliver afbrudt, registreres ingen data, selvom der stadig bruges elektricitet eller produceres af de målte skiftekredse.
 • Du vil miste data fra en kanal, hvis du bruger programmeringssoftwaren til at:
  • Fjerne kanalen.
  • Ændre energitype (elektricitet/gas/vand).
  • Ændre måletype.
  • Ændre belastningstype.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.


LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE ÅRSAGER
STATUS LED

Blinker – en pulsering pr. to
sekunder.

Softwarefejl

Forkert softwareversion.*
*Download den nyeste softwareversion
fra Nikos hjemmeside for at opdatere
modulet.

KANAL LEDBlinker hurtigt.Modulfejl

Modulet er defekt.
Der tilføres ingen spænding til
L/N skrueterminalerne.


Tekniske data

Energimåler måler med en kanal

 • Måleområde med medfølgende strømklemmer: 5 - 11 490 W, 22 mA - 63 A
 • Måleområde med strømtang 550-00809: 90 - 27 600 W, 400 mA – 120 A
 • Indgangsspænding: 230 Vac
 • En strømklemme (medfølger)
 • Præcision: IEC62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
 • Enfaset tilslutning: 230 Vac, 50 Hz
 • Maksimale kabeltværsnit for medfølgende strømklemme: 1 x 10 mm² or 6 x 2.5 mm² or 9 x 1.5 mm²
 • Maksimale kabeltværsnit for strømklemme 550-00809: 4 x 10 mm² or 12 x 2.5 mm² or 20 x 1.5 mm²
 • Længde af tilslutningskabel på strømklemme: 100 cm

 • Ikke egnet til måling af jævnstrømskomponenter
 • Måleoplysninger er kun vejledende og kan ikke bruges til fakturering
 • Fire skrueklemmer til måling af spændingen
 • To skrueklemmer til tilslutning af den medfølgende strømklemme
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Størrelse: DIN 2E
 • CE-mærket
 • Omgivelsestemperatur: 0 - 45 °C

Energimåler måler med tre kanaler

 • Måleområde med medfølgende strømklemmer: 5 - 14 490 W, 22 mA - 63 A
 • Måleområde med strømklemme 550-00809: 90 - 27 600 W, 400 mA – 120 A
 • Maksimale måleområde for hele energimåleren: 32768 W
 • Indgangsspænding: 230 Vac
 • Tre strømklemmer (medfølger)
 • Præcision: IEC 62053-21 class 1 (R), class 2 (L)
  Gælder 3P+N (400 Vac), 50 Hz og et enkeltfaset forsyningsnetværk (230 Vac), 50 Hz. 
  Trefaset netværk: 3P (3 x 230 Vac), 50 Hz, målenøjagtigheden kan falde sammenlignet med, når der bruges 2 måleklemmer 
 • Tilslutning:
  - trefaset: 3P+N (400 Vac), 50 Hz 
  - trefaset: 3P (3 x 230 Vac), 50 Hz
  - enfaset: tre kredsløbskoblinger på 230 Vac, 50 Hz 
 • Maksimale kabeltværsnit for medfølgende strømklemmer: 1 x 10 mm² og 6 x 2,5 mm² og 9 x 1,5 mm²
 • Maksimale kabeltværsnit for strømklemme 550-00809: 4 x 10 mm² og 12 x 2,5 mm² og 20 x 1,5 mm²
 • Længde af tilslutningskabel på strømklemme: 100 cm
 • Ikke egnet til måling af jævnstrømskomponenter
 • Måleoplysninger er kun vejledende og kan ikke bruges til fakturering
 • 3 x 2 skrueklemmer til måling af spændingen i tilsluttede skiftekredse
 • 3 x 2 skrueklemmer til tilslutning af de medfølgende strømklemmer
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Størrelse: DIN 4E
 • CE-mærket
 • Omgivelsestemperatur: 0 - 45 °C


Strømklemme 120 A


 • Udvider måleområdet for energimåleren op til 90 - 27.600 W, 400 mA - 120 A pr. kanal
 • Angiv typen af strømklemme under programmeringen
 • Kan låses/oplåses op til ± 100 gange
 • Længde på forbindelseskabel ved strømklemmen: 100 cm (må ikke afkortes eller forlænges)
 • Maksimal kabeltykkelse for strømlemmen: 4 x 10 mm² og 12 x 12,5 mm² og 20 x 1,5 mm²
 • Præcision: IEC 62053-21 class 1 (R), class 2 (L)
 • Minimal isolationsmodstand: 100 MΩ (mellem kerne- og udgangsklemmer)
 • vægt: 75 g
 • Omgivelsestemperatur: -20 – 50 °C
 • Dimensioner: 55 x 29,5 x 31 mm (HxBxD)
 • CE-mærket
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.