Skip to main content
Skip table of contents

Digitalt potentialfrit sensormodul

Beskrivelse

Med det digitale potentialfri sensormodul har du mulighed for at tilslutte op til tre sensorer til Niko Home Control-installationen.
Sensorerne skal være egnede til installationer med sikkerhedskredsløb med ekstra lav spænding (SELV). Eksempler omfatter: skumringsafbrydere,
røgsensorer, bevægelsessensorer, dørkommunikationssystemer eller låseanordninger til døre, telefongrænseflader,
alarminstallationer osv.

Oversigt

Drift

Når en tilsluttet sensor aktiveres, sender modulet adressen til controlleren, der herefter aktiverer én eller flere
forudprogrammerede handlinger.

Kontakten kan midlertidigt afbrydes manuelt, ved at du trykker på trykket for at simulere en specifik status. I dette tilfælde deaktiveres
den reelle indgang i to minutter.


Installation

Tilslutningsdiagram

Følg trinene herunder ved installationen af modulet:

 • Sørg for at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Afstanden mellem sensorerne og modulet må ikke overstige 50 m.
 • Der kan maksimalt tilsluttes tre sensorer pr. modul.
 • Brug altid sensorer der er egnede til installationer med sikkerhedskredsløb med ekstra lav spænding (SELV).
  • Hvis sensoren bruger en SELV (24Vdc) strømforsyning, er den altid egnet.
  • Hvis sensoren bruger en 230 VAC strømforsyning, skal den have en galvanisk isoleret udgang (SELV), eller der skal bruges et relæ imellem.
 1. Tryk modulet på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads. Placer modulet fortrinsvis i øverste række inden i el-tavlen for at holde SELV-kabler adskilt fra 230V-kablerne.
 2. Tilslut sensorer til en af skrueterminalerne 1-3, og brug NO-kontakten eller NPN-transistorudgangen.
 3. Slut alle sensorerne til på den fælles skrueterminal COM.
 4. Tilslut det digitale potentialfri sensormodul på modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på det digitale potentialfri sensormodul. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker
LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en
oversigt over alle fejlkoder.

LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LEDBlinker – en pulsering pr. to sekunder.Softwarefejl

Forkert softwareversion*

*Download den nyeste softwareversion

fra Nikos hjemmeside, og opgrader

modulet.


Tekniske data

 • Maks. afstand mellem sensorer og binær indgang: 50 m
 • Fire skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • Størrelse: DIN 2E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
 • CE-mærket
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.