Skip to main content
Skip table of contents

Busledningsføring eller traditionel ledningsføring?

Niko Home Control fås til både busledningsføring og traditionel ledningsføring.

Afhængigt af ledningsføringstypen i din bolig er din Niko Home Control-installation udstyret med en connected controller (busledningsføring) eller en trådløs smart hub (traditionel ledningsføring).

connected controllersmart hub

For mere information om de to installationstyper henvises til Softwaremanual Niko Home Control II > Et par koncepter > Connected controller/trådløs smart hub.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.