Skip to main content
Skip table of contents

Buskobler

Beskrivelse

Buskobleren forbinder strømforsyningen og bussen i skinnen nedenunder samt modulerne via skydekontakten.

Oversigt


Installation

Følg trinene herunder ved installation af buskobleren:

  1. Klik buskobleren på DIN-skinnen helt til venstre.
  2. Slut alle fire tilslutningsklemmer (+, -, B1 og B2) til de tilsvarende tilslutningsklemmer på controlleren, buskobleren eller strømforsyning på den forrige og den næste skinne.
  3. Hvert modul monteres med en skydekontakt. Lad skydekontakten glide til højre, indtil den klikker på det næste modul. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.
  • Buskabler kan bruges imellem klemmerne B1/B2 på enhver buskobler og betjeningspunkt.
  • En buskobler kan tilsluttes på en anden buskobler placeret på en anden el-tavle. Kabellængden mellem de to buskoblere skal ikke være længere end 20 m. Hvis afstanden imellem el-tavlerne er mere end 20 m, skal der bruges en ny strømforsyning til den næste tavle.

Der skal bruges en Controller, strømforsyning eller buskobler helt til venstre på hver DIN-skinne.

Tekniske data

  • Dimensioner: DIN 2E
  • Skydekontalt til at forbinde den næste enhed på DIN-skinnen
  • 2 x 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
  • CE-mærket
  • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.