Skip to main content
Skip table of contents

Analogt betjeningsmodul 0-10 V

Beskrivelse

Tre højeffekt lysdæmpere er forbundet med Niko Home Control installationen via det analoge betjeningsmodul 0-10 V.
Der kan tilsluttes op til tre lysdæmpere med en analog indgang på 0-10 V til dette modul.
Nyttige Niko referencekoder: 05-711, 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.

Oversigt

Drift

Udgangen sender et signal mellem 0 og 10 V for at styre den tilsluttede lysdæmper, hvilket giver mulighed for at aktivere programmerede handlinger eller
scenarieindstillinger.

Ved at trykke på den tilsvarende knap kan status for hver udgang ændres manuelt og midlertidigt for at tænde
et lys. Husk, at aktiveringen eller deaktiveringen kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste
buskommunikation.

Installation

Tilslutningsdiagram

Følg trinene herunder ved installationen af modulet:

 • Sørg for at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Afstanden mellem lysdæmperne og modulet må ikke overstige 50 m.
 • Der kan maksimalt tilsluttes tre lysdæmpere pr. modul.
 1. Tryk modulet på DIN-skinnen, indtil det klikker på plads. Placer modulet fortrinsvis i øverste række på el-tavlen for at holde SELV-kabler adskilt fra 230V-kablerne.
 2. Forbind dæmperne med en af skrueklemmerne 1-3.
 3. Forbind alle dæmperne med fællesskrueklemmen COM.
 4. Forbind det analoge betjeningsmodul 0-10 V til modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil det klikker på betjeningsmodulet 1-10V. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. Tabellen herunder giver en
oversigt over alle fejlkoder.

LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LEDBlinker – en impuls pr. to sekunder.Softwarefejl

Forkert softwareversion.*
*Download den nyeste softwareversion
fra Nikos hjemmeside for at opdatere
modulet.


Tekniske data

 • 3 udgange: 0-10 V (FELV, funktionel ekstra lav spænding), spændingsstyret (U)
 • Maks. afstand mellem dæmper og modul: 50 m
 • Største belastning: 10 mA pr. kanal
 • Kortslutningsbeskyttelse i hver kanal
 • 4 skrueklemmer for 3 × 1,5 mm², 2 × 2,5 mm² eller 1 × 4 mm²
 • Størrelse: DIN 2E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
 • CE-mærket
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.