Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languageen

This manual is a step by step guide for common features of the Niko Home Control II programming software. The programming software design and logic have been made even more clear and user friendly. From now on, both the installer and the end user will use the same tool: the installer to program the installation and the end user to make changes. This way, we offer smarter solutions that require less programming.

Children Display

Sv translation
languagenl

Deze handleiding geeft je stap voor stap uitleg over veel voorkomende zaken in de Niko Home Control II programmeersoftware. Het design en de logica van de programmeersoftware is nog gebruiksvriendelijker en duidelijker gemaakt. Voortaan gebruiken zowel de installateur als de eindgebruiker dezelfde tool, de installateur om de installatie te programmeren en de eindgebruiker om aanpassingen door te voeren. Zo bieden we intelligentere oplossingen aan die minder programmeerwerk vergen.

Children Display

...