Page tree
No Translation available yet

You have Dutch selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze handleiding geeft je stap voor stap uitleg over veel voorkomende zaken in de Niko Home Control II programmeersoftware. Het design en de logica van de programmeersoftware is nog gebruiksvriendelijker en duidelijker gemaakt. Voortaan gebruiken zowel de installateur als de eindgebruiker dezelfde tool, de installateur om de installatie te programmeren en de eindgebruiker om aanpassingen door te voeren. Zo bieden we intelligentere oplossingen aan die minder programmeerwerk vergen.


  • No labels